Tantra

het pad naar een hoger bewustzijn

De bezoekers die bekend zijn met de activiteiten van Saul's Place, weten dat de wetenschap rondom tantra en het onderzoek hiernaar een belangrijke plaats inneemt bij ons. Wij staan dan ook niet stil op wetenschappelijk gebied. Dankzij onze moedermaatschappij en haar zakenpartners wordt er veel geïnvesteerd in grenswetenschappelijk en parapsychologisch onderzoek. Dit is uniek, aangezien dit voorheen aan overheidsinstanties voorbehouden was.

De oorspronkelijke tantra-technieken staan binnen ons onderzoek centraal. Onder andere doen wij onderzoek naar de vraag waarom de tantra-technieken werken en hoe dit mogelijk is. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het menselijk brein en het specifieke effect die de tantra-technieken hierop hebben. Daarnaast is het belangrijk voor ons om te weten wat we kunnen doen om de resultaten voor onze cliënten te bespoedigen.

Dankzij archeologisch en xenologisch onderzoek naar tantra en neurologisch onderzoek naar het menselijk brein weten we hier ontzettend veel over. Het is ons echter niet toegestaan om dit publiekelijk bekend te maken. Wel kunnen wij een fractie van deze informatie met onze cliënten delen. Naar gelang er meer tantra-behandelingen zijn gedaan kan er meer informatie gedeeld worden aangezien, door de verhoogde hersenactiviteit ten gevolge van deze behandelingen, men diepgaandere verbanden kan leggen. Bepaalde informatie is dan beter voor de cliënt te begrijpen.


In oktober 2017 kwam het resultaat van jarenlang onderzoek naar buiten. Onder andere Nu.nl heeft hier een kort artikel aan gewijd. Reguliere wetenschappers staan voor een raadsel. Onze moedermaatschappij en haar zakenpartners weten exact wat hier gebeurt. Onze cliënten ook.

Maar waarom treedt dit effect enkel bij vrouwelijk orgasmes op en niet bij mannelijke? Die trend zien wij ook terug in de geschiedenis. Vaak is de persoon die de tantra ondergaat een vrouw. Wij denken te weten waarom dit is maar we willen dat eerst nog wetenschappelijk onderbouwd zien. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Cliënten worden hiervan op de hoogte gehouden.