Tantra

het pad naar een hoger bewustzijn

Tantra is duizenden jaren voor onze jaartelling ontstaan. Het begrip "tantra" komt uit het Sanskriet en kan zowel "weefsel" als "verruiming" betekenen. Tantra wordt soms gezien als een reeks geschriften, maar het zijn de technieken die in deze geschriften zijn beschreven. Ook wordt er vaak gesproken over meerdere paden binnen de tantra. Dit is echter pas veel later gekomen, namelijk toen men zich heeft moeten aanpassen aan het veranderende paradigma naar aanleiding van het dominanter worden van bepaalde religies. Men is toen begonnen te spreken over een linker- en rechterpad binnen de tantra. De oorspronkelijk tantra is iets wat men nu het linkerpad noemt en wordt in de Westerse wereld veelal geassocieerd met seksualiteit. De aangepaste tantra noemt men het rechterpad. Deze wordt niet geassocieerd met seksualiteit en hier worden de activiteiten enkel symbolisch uitgevoerd. Bij het rechterpad is de oorspronkelijke werking van de tantra verloren gegaan.

Bovendien heeft men de oorspronkelijk vorm van tantra ook geheim proberen te houden uit angst voor de georganiseerde religies die seksualiteit afwezen en als taboe beschouwden en het eveneens niet eens waren met andere vormen van spiritualiteit.

Uit de betekenis van het begrip van tantra kan worden afgeleid dat tantra ziet op het verruimen van de geest. Dit was ook zo, daar tantra bovenal een spiritueel doel diende, namelijk het zo krachtig mogelijk maken van het aura of "geestelijk lichaam" en het verruimen van het bewustzijn. Tijdens de uitoefening van de oorspronkelijk tantra treedt er een kundalini (de term die gebruikt wordt voor de spirituele kracht of energie die ieder mens bezit) ontwaking op. Binnen de tantra wordt dit beschouwd als de Goddelijke vrouwelijke kracht en, in plaats van alleen maar gebruikt te worden voor sensuele bevrediging, dient deze energie bovenal gewaardeerd en gerespecteerd te worden. Wanneer men reguliere seksualiteit praktiseert gebeurt er met deze energie niets en gaat deze verloren. Tantra technieken daarentegen zien er op toe om de vrijgekomen energie te waarborgen en middels dit het aura te sterken. Een bijkomend gevolg hiervan is dat de energie die vrijkomt, als tantra goed wordt toegepast, zorgt voor een positieve aantrekkingskracht. Men hield zich dan ook bezig met tantra voor het bereiken van doelen. Tevens heeft het toepassen van tantra een gunstig effect op de gezondheid.