Tantra

het pad naar een hoger bewustzijn

Wie zijn jullie en wat doen jullie precies?

Wij zijn Saul's Place Counseling, een dochteronderneming van Saul's Place Group.
Onze moedermaatschappij investeert samen met uiteenlopende zakenpartners in grenswetenschappelijk en parapsychologisch onderzoek. Zij investeren onder andere in onderzoek naar het menselijk brein. Wij vertalen dit weer naar de consument d.m.v. verschillende bedrijfsonderdelen zoals Saul van der Bijl by Saul's Place.

Wat heeft dit te maken met tantra?

Cliënten van Saul van der Bijl by Saul's Place hebben de mogelijkheid om, naast de reguliere diensten, tantra-esthetische healings af te nemen. Door deze dienst wordt geleidelijk aan de hersenactiviteit verhoogd. Dit is één van de positieve bijwerkingen van tantra naast het bereiken van het doel van de cliënt.

Wat wordt er bedoeld met het bereiken van een doel?

Tantra kan worden ingezet om doelen te bereiken. Dit doel kan van alles zijn, afhankelijk van de wensen van de cliënt. Sommigen cliënten hebben een startkapitaal nodig voor een nog op te starten bedrijf, anderen zoeken meer geluk in de liefde of een relatieherstel. Bijna ieder doel of iedere wens kan bereikt worden d.m.v. tantra. Sterker nog, wij geven cliënten daar zelfs een garantie voor.

Hoe is het mogelijk om hier garantie voor te geven?

De progressie van cliënten wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Daarom leggen wij de garanties vast in een overeenkomst. Dankzij onze moedermaatschappij en zakenpartners beschikken wij over een ruime hoeveelheid kennis om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden en van dienst te kunnen zijn. Deze kennis wordt gedurende de duur van de dienstverlening ook gedeeld met cliënten. Zij tekenen een speciale geheimhoudingsovereenkomst om deze kennis te mogen vergaren.

Is tantra zo geheimzinnig?

Er is niets geheimzinnigs aan tantra. Als u flink zoekt op internet, en u bent goed in het consolideren van alle gefragmenteerde kennis, dan bent u al aardig op weg wat het vergaren van informatie betreft. De geheimhouding ziet meer op de grenswetenschappelijke ontwikkelingen die nog in strijd zijn met het huidige dominante paradigma. Hier willen we onze cliënten voor beschermen. Verder delen we veel kennis met onze cliënten. Zij hebben hier recht op aangezien het hen door het afnemen van de dienst ook aangaat. Zo deelden we jaren geleden al het feit dat gedurende de dienstverlening de hersenactiviteit van cliënten geleidelijk aan zou toenemen. Om dit aan te tonen vroegen wij cliënten op bepaalde aanwijzingen en/of verschijnselen te letten en deze te rapporteren. Ook deden we kleinschalige onderzoeken en testen. Dat d.m.v. tantra de hersenactiviteit toeneemt is pas in oktober 2017 publiekelijk in de media bekend gemaakt. Het delen van deze kennis brengt ook patentrisico's voor ons en onze zakenpartners met zich mee, mocht er geen geheimhouding zijn. Wegens de huidige paradigma verschuivingen houden onze zakenpartners liever zelf in de hand welke wetenschappelijke ontwikkelingen, wanneer naar buiten komen. Het klinkt allemaal erg streng maar daarnaast zijn onze garanties ook erg duidelijk en strikt.

Ik vind het een eng idee om een overeenkomst te ondertekenen. Is dit verplicht?

Ja. Dit is verplicht. Bovendien is uw overeenkomst tevens uw garantiebewijs. Al jarenlang worden mensen voor honderden of duizenden euros opgelicht. Er wordt vaak veel beloofd en uiteindelijk niets waargemaakt. Men heeft dan geen poot om op te staan. Men heeft immers vrijwillig betaald. Door te tekenen voor de garanties verplicht u ons om deze garanties na te leven en heeft u de zekerheid dat er daadwerkelijk wat gaat veranderen in uw leven.

Ik ben preuts. Is tantra iets voor mij?

Dat is iets heel persoonlijks. De tantra zoals deze is ontstaan wordt veelal geassocieerd met seksualiteit. Wij geven tantra behandelingen zoals deze oorspronkelijk bedoeld zijn. Wij hebben ze echter wel ontdaan van al het mystieke eromheen, dit om de focus te leggen op het behalen van resultaten. Om toch te voldoen aan het huidige dominante paradigma en om potentiële cliënten die wat preutser zijn tegemoet te komen, hebben we ook intensiteiten ontwikkeld die iets minder intiem zijn.

Werken deze minder intieme sessies dan nog wel?

Ja, ook deze werken. Uiteraard werken deze minder snel. Cliënten bepalen altijd welke intensiteit zij afnemen en daarmee ook hoe snel ze resultaat willen.

Hoeveel sessies heb ik nodig om resultaat te vergaren?

Dat verschilt per cliënt. Het is onder andere afhankelijk van de afgenomen intensiteit maar uiteraard ook van de cliënt persoonlijk. Iedereen is namelijk anders.
De wetenschap staat echter niet stil en de dienst is constant aan verbetering onderhevig. We werken er hard aan om de resultaten in iedere intensiteit te versnellen door de dienstverlening te perfectioneren. Cliënten bereiken dus te allen tijde hun doel, het verschilt echter per cliënt hoeveel sessies er benodigd zijn.

Zijn jullie bekend met het Meldpunt Tantra Misbruik?

Ja, wij zijn bekend met dit meldpunt. Hoewel we een dergelijk meldpunt toejuichen, vinden wij dit meldpunt echter enigszins dubieus. Op de website van dit meldpunt wordt verwezen naar "tantra"-masseurs die hun boekje te buiten gaan en mensen intimideren om tot seksuele handelingen over te gaan. Daarmee hebben ze een punt. Er lopen een hoop charlatans rond die de naam "tantra" misbruiken om mensen aan te zetten tot seksuele handelingen voor hun eigen genot, hetgeen de cliënt geen enkel belang dient en bovendien werkelijk onacceptabel is. Wij hebben echter onze bedenkingen bij deze website en doen hier vooralsnog verder onderzoek naar. Wij komen hierop terug.

Valt tantra onder sekswerk?

Nee, tantra valt niet onder sekswerk. Alhoewel er handelingen plaatsvinden tijdens het uitvoeren van de tantra, die men in de Westerse wereld kan associëren met seksualiteit, draait het hier niet om het genot. Echte tantra is, naast dat dit een spiritueel doel dient, bedoeld om doelen te laten manifesteren. Het is onmogelijk om resultaat te verkrijgen zonder deze handelingen.

Waarom wordt dit dan beweerd over "tantra"-massages?

Voor "tantra"-massages is het een heel ander verhaal. Dit valt wel degelijk onder sekswerk. "Tantra"-massages zijn erotische massages met een spiritueel tintje. Alhoewel er verwezen wordt naar bepaalde facetten binnen de tantra, betreft dit veelal beknopte technieken afkomstig van diverse stromingen. Dit is heel ver verwijderd van de oorspronkelijke tantra. Als men een klein onderdeel pakt van de tantra, dan kan men dit niet langer tantra noemen. Als men een klein stukje graan uit een brood peutert, dan kan men dat stukje graan ook geen brood noemen. Wij vinden dit erg misleidend. We geven dan ook geen "tantra"-massages.

Kan tantra als therapie gezien worden?

Nee, hoewel tantra een therapeutische werking kan hebben, dient tantra niet gezien te worden als therapie. Wij bieden dan ook geen tantra "therapieën" aan. Tantra in zijn oorspronkelijke vorm zoals wij dat bieden kan nooit gezien worden als enige vorm van zorg.